Những điều cần nhớ khi thiết kế để file in 3D

Posted November 10 2014

Khi thiết kế một mô hình 3d để làm phim hay render, bạn không cần phải chú ý tới ảnh hưởng của thế giới thật với mô hình. Hầu hết các cảnh chỉ cần lưới cần hiển thị, các vật thể không cần phải kết nối với nhau... và bạn hoàn toàn có thể bỏ qua các tính chất vật lý (Trọng lực, lực cân bằng).

Tuy nhiên, với mô hình để in 3D thì rất khác. Bài hướng dẫn này sẽ bao gồm một số lỗi thiết kế mô hình phổ biết mà 3dprint hay gặp.

1. Vật thể (object) phải kín

Thuật ngữ chuyên môn thường gọi là "watertight" (chống rỉ nước). Một vật thể kín tạo ra bởi những góc cạnh được khép kín với nhau, nếu bạn đổ nước vào vật thể, nước sẽ không bị rỉ ra ngoài. Kiểm tra Normals để chắc rằng tất cả các mặt đều hướng ra ngoài. Một normal ngược (flip normal) sẽ tạo một cái lỗ trên sản phẩm.

Normal hướng ra ngoài

 

 

2.Vật thể phải Manifold

Tôi không biết thuật ngữ này trong tiếng Việt nên sẽ để nguyên văn tiếng Anh. Bạn có thể tham khảo về manifold tại đây . 
Vật thể bị xem là không manifold khi có một cạnh (Egdes) được dùng cho nhiều hơn 2 mặt (faces). Hình ví dụ:

2 khối cầu này có chung 1 cạnh (edge), vì vậy cạnh này được dùng cho 4 mặt (faces). Blender có tính năng xác định những vùng không manifold (non-manifold). Một ví dụ thử tính năng này:

kết quả:

Tôi không biết với những phần mền khác thì sao, nếu bạn cần hãy comment tại bài viết này, tôi sẽ cố gắn tìm hiểu.

3. Kiểm tra độ dày của tường (wall-thicknese)

Nếu bạn tạo sản phẩm là một bức tường tác riêng, một plane mỏng (như một con dao), bạn cần kiểm tra lại độ dày của tường. Đầu phun của máy in 3d thông thường in được độ mỏng tối thiểu 0.4mmm

4. Tính chất vật lý của vật thể
Là một sản phẩm thật, bạn phải xem tính chất vật lý của sản phẩm xem sản phẩm có đứng được hay không, có thực tiễn để sử dụng?

Với những model chỉ để hiển thị trên máy tính, bạn không phải lo về vấn đề nay. Tuy nhiên đây là sản phẩm bạn sẽ in ra để sử dụng, nên vấn đề vật lý của sản phẩm phải được xem xét cẩn thận

Kết luận: Model để in 3d hơi khác với truyền thống, tuy nhiên không khó - nếu bạn tưởng tượng về sản phẩm ngay từ lúc bắt đầu tạo mô hình 3d.

Hy vọng bài viết này sẽ tạo bước bắt đầu tốt cho bạn.
Việt Dũng

3dprint.vn