Cách tạo sản phẩm 2 màu với MakerWare

Posted November 10 2014

Để in sản phẩm 2 màu, bạn cần add 2 mô hình khác nhau, và chỉnh màu riêng từng mô hình.

Cách chỉnh màu mô hình: 
Chọn mô hình > Object > chọn Extruder: Left/Right

b2ap3_thumbnail_2-mau.png

Lưu ý: Nếu bạn gửi yêu cầu tạo sản phẩm cho 3Dprint, lưu thành file .thing, và nén theo hướng dẫn tại bài viết Cách tạo file Upload để Gửi yêu cầu tạo sản phẩm

3Dprint sẽ không thấy được đúng màu extruder máy bạn hiển thị (màu extruder hiển thị do mỗi máy tùy chọn khác nhau), nên lúc gửi file bạn sẽ chọn màu Chính(right) /phụ(left) tương ứng mà bạn muốn in.

Nguồn: 3Dprint.vn