Hướng dẫn xuất file in cho máy in 3d

Posted November 10 2014

Bạn có thể dùng makerware để xuất file in cho máy in 3D rất đơn giản. Chương trình này cho phép bạn xem, chỉnh kích thước, vị trí trên bàn in, và xem trước hình in sẽ thế nào khi in ra. Ngoài ra makerware còn cho phép bạn xem trước thời gian in và số gam vật liệu mà mẫu in sẽ sử dụng.

Đầu tiên. Ta thêm mô hình vào bàn in bằng cách chọn File>Add hoặc chọn trực tiếp Add ở giao diện chính. Chọn  mô hình model mà bạn muốn in, makerware có thể load được mô hình với định dạng STL hoặc OBJ

b2ap3_thumbnail_add.png

Sau đó, chỉnh vị trí bạn muốn trên bàn in (Move), độ nghiêng (Turn) và kích thước (Scale) bạn muốn in

 

b2ap3_thumbnail_chinhmohinh.png

Ở mục Scale, bạn có thể chỉnh được chính xác độ ngang rộng và cao của hình in đến từng mm. Bạn có thể chỉnh kích thước từng chiều mà không ảnh hưởng đến các chiều còn lại bằng cách bỏ chọn "Uniform scaling"

b2ap3_thumbnail_scale.png

Bạn có thể chọn đầu phun cho vật liệu bằng cách chọn "Object", và chọn đầu phun tương ứng. Left là đầu phun bên trái theo vị trí của bạn nhìn trực diện vào phía trước của máy in, còn right la đầu phun bên phải.

b2ap3_thumbnail_object.png

Sau khi đã ưng ý. Chúng ta bắt đầu xuất thành file in bằng cách chọn nút Make ở màn hình chính, hoặc chọn File>Make it.

b2ap3_thumbnail_make.png

Ở đây bạn có thể tùy chỉnh thông số của máy khi in mô hình của bạn như nhiệt đột đầu phun, nhiệt độ bàn, độ dày của sản phẩm, tốc độ di chuyển đầu phun....

Nếu bạn đã thành thạo, bạn có thể dùng "Edit profile" để chỉnh nhiều thông số hơn nữa.

Nếu muốn xem trước mô hin2h khi in ra sẽ thế nào, bạn chọn "Preview before printing"

b2ap3_thumbnail_preview.png

Chương trình sẽ tính khối lượng vật liệu và thời gian in. Ngoài ra bạn có thể kéo thanh Layer để xem kỹ từng lớp (Layer) sẽ được in như thế nào

b2ap3_thumbnail_kt-mo-hinh.png

Nếu đã hài lòng, bạn chọn Export để xuất file in. Máy in sẽ thực hiện đúng y các cấu hình mà bạn đã chuyển.
Chúc bạn có được sản phẩm như ý


Việt Dũng
3Dprint.vn - Tạo sản phẩm 3D, phân phối máy in 3D