Video quy trình sử dụng máy in 3D để tạo sản phẩm

Posted November 09 2014

Video thể hiện quy trình từ một mô hình 3d, máy in 3d tạo ra một sản phẩm thật

1) Thiết kế bằng phần mềm bạn ưa thích, xuất model sang định dạng OBJ hoặc STL

2) Load model OBJ/STL vào ứng dụng slicer (trong video là makerware)

3) Xuất sang file in 3d (x3g)

4) Máy in 3d tạo sản phẩm 

Việt Dũng
nguồn: 3dprint.vn