Quy trình cơ bản để thiết kế 3D bằng sketchup cho in 3D

Posted November 09 2014

Quy trình cơ bản để thiết kế 3D bằng sketchup cho in 3D

1. Down load Sketchup miễn phí tại: http://sketchup.google.com/

2. Cài đặt sketchup

3. Cài đặt thêm mã ruby để giúp bạn tạo mộ vật thể rắn (solid object) trong sketchup

a) Cho phép bạn export file STL trực tiếp từ sketchup: http://guitar-list.com/download-software/convert-sketchup-skp-files-dxf-or-stl

b) Plugin Solid Inspector giúp tìm và xử lý những line/surface của object bị "Manifold" (click vào chữ để xem bài viết về manifold), có nghĩa là faces bị ngược hoặc có lỗ hổng trong cấu trúc của bạn: http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=323&t=30504

4. Chép mã Ruby trên vào thư mục "Plugin" của Sketchup: Với Windows – (P:\Program Files (x86)\Google\Google SketchUp 8\Plugins), Với Mac – (HD/Library/Application Support/Google Sketchup 8/Plugins)

5. Vào Sketchup, chọn “Product Design and Woodworking” temlate với đơn vị đo là millimeters, bắt đầu sáng tạo :). Bạn có thể xem một số video hướng dẫn sử dung Sketchup tại: http://www.sketchup.com/learn/videos

6. Sau khi bạn nghĩ thiết kế đã sẵn sàng để export, bảo đảm rằng bạn đã exploded tất cả các group và chạy Solid Inspector từ thanh "Tool" menu. Tìm những vòng màu đỏ và xem bạn nên thanh đổi hay xóa đi để tạo một cấu trúc khép kín, không bị hở

7. Export mô hình sang định dạng STL bằng công cụ “Export to DXF or STL” từ menu "Tools", chọn đơn vị Millimeters 

8. Sử dụng file STL để in 3d.

 

Bài viết được dịch lại từ http://www.instructables.com/id/Basic-workflow-for-3D-design-in-Sketchup-and-3D-pr/
Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, bạn đừng ngại hỏi ở khung comment bên dưới nhé.
Chúc bạn một ngày tốt lành.

Việt Dũng
nguồn: 3dprint.vn